Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Calcula la teua quota

Calcula la teua quota

Si eres autònom i no estàs en cap situació de què exposem seguidament, FREMAP posa a la teua disposició una calculadora de quotes amb què podràs obtindre en senzills passos la teua quota d'autònom.

Tarifa plana Autònomes

Esta calculadora no contempla els casos en què el treballador pot acollir-se a la tarifa plana. Per a estos casos visite la pàgina de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Bonificacions i reduccions en matèria de Seguretat Social

Esta calculadora no contempla les bonificacions i reduccions en matèria de Seguretat Social per al Règim de Treballadors Autònoms. Per a estos casos visite la pàgina de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Majors de 65 anys

Segons l'Article 311. Establix l'exempció de cotitzar als autònoms amb 65 anys d'edat i 38 anys i sis mesos cotitzats, o 67 anys d'edat i 37 de cotització, sense que computen les pagues extres per a calcular els anys cotitzats.