Prestacions econòmiques de cessació d'activitat a favor de treballadors autònoms

PRESTACIONS DE CESSACIÓ D'ACTIVITAT A FAVOR DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS DESPRÉS DE LA PUBLICACIÓ DEL REIAL DECRET-LLEI 11/2022, DE 25 DE JUNY

Els treballadors autònoms podran ser beneficiaris de les següents prestacions: