Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Article 331.1.a).4t de la Llei General de la Seguretat Social

La reducció del 60% de la jornada de la totalitat de les persones en situació d'alta amb obligació de cotitzar de l'empresa o suspensió temporal dels contractes de treball d'almenys el 60% del nombre de persones en situació d'alta amb obligació de cotitzar en l'empresa sempre que els dos trimestres fiscals previs a la sol·licitud presentats davant l'administració tributària, el nivell d'ingressos ordinaris o vendes haja experimentat una reducció del 75% dels registrats durant els mateixos períodes de l'exercici o exercicis anteriors i els rendiments nets mensuals del treballador autònom durant eixos trimestres, per totes les activitats econòmiques, empresarials o professionals, que desenvolupe, no assolisquen la quantia del salari mínim interprofessional o la de la base per la qual vinguera cotitzant, si esta anara inferior. En estos casos, no serà necessari el tancament de l'establiment obert al públic o la seua transmissió a tercers