Prevenim

Contingut de la pàgina

FREMAP, dins del seu compromís d'aconseguir l'excel·lència en el tractament integral de la salut del treballador, considera la Prevenció com una prestació essencial, dirigida a millorar la seguretat i salut de les nostres empreses i treballadors, així com a minimitzar els índexs de sinistralitat.

Què fem?

Desenvolupem diferents activitats preventives, compreses en l'acció protectora de la Seguretat Social, a fi d'assistir a les empreses associades i als treballadors autònoms en el control i reducció dels accidents de treball i de les malalties professionals.

Com ho fem?

 • Efectuem visites per a assessorar sobre:
  • La millora de les condicions que determinen els accidents de treball i les malalties professionals.
  • L'aplicació dels mitjans de coordinació per a la prevenció dels riscos laborals derivats de la concurrència de treballadors de diferents empreses o treballadors autònoms en un mateix centre de treball.
  • Les funcionalitats i utilització que oferix el servici «Preva véncern10.es», que dispensa l'acció protectora de la Seguretat Social, als treballadors autònoms i empreses de fins 25 treballadors.
  • L'adaptació dels llocs de treball i estructures per a la recol·locació de treballadors accidentats o amb patologies d'origen professional.
 • Analitzem les malalties professionals i els accidents de treball, per a orientar sobre les causes que incidixen en la seua materialització i aportar bones pràctiques dirigides a evitar que es tornen a produir.
 • Estudiem les causes que determinen els majors índexs de sinistralitat en les empreses, per tal de proposar mesures i plans de control per a la seua reducció.
 • Elaborem programes de R+D+I, estudis i anàlisi sobre la sinistralitat laboral dirigides a facilitar la informació necessària per al desenvolupament dels plans de prevenció de les empreses.
 • Promovem la cultura preventiva mitjançant l'elaboració i difusió de codis de bones pràctiques per a la gestió i millora contínua de la prevenció.

Compromesos amb la Prevenció

L'històric compromís de FREMAP amb la Salut i Seguretat es traduïx en el desenvolupament d'un servici excel·lent i una visió transversal que transcendix al conjunt de la societat mitjançant:

 • La posada a disposició de totes les nostres bones pràctiques, publicacions, estudis i R+D+I en el "Canal de Prevenció de FREMAP".
 • La participació en congressos, jornades tècniques i tallers organitzats per universitats, fundacions, administracions, associacions empresarials i altres institucions.
 • La constant elaboració de publicacions i articles tècnics.
 • La cooperació amb associacions i institucions per a l'elaboració de normativa i criteris tècnics.