Prevenció Penal

Contingut de la pàgina
Imatge decorativa, logotip FREMAP

EL Pla de Prevenció Penal de FREMAP, aprovat en Junta Directiva amb data de 12 de novembre de 2014, establix els protocols i procediments que determinen el degut control per part de la Mútua d'aquelles situacions de riscos que podrien comportar l'incompliment dels estàndards ètics de l'Entitat o la comissió d'il·lícits penals.

Com a conseqüència de l'última auditoria del Pla, duta a terme durant l'últim trimestre de 2017, s'han elaborat dos nous documents que determinen la política de l'Entitat en matèria de prevenció de riscos penals i que està basada en el comence de “tolerància zero” cap la comissió d'actes il·lícits.