Formació a FREMAP

Contingut de la pàgina

Tenint com a pilar el punt 18 del Document de Cultura d'Empresa, la formació i el desenvolupament dels nostres empleats, ha sigut i seguix sent un dels nostres compromisos més importants, com mitjà per a assegurar que compten amb la competència necessària per al desenvolupe del seu treball i el seu desenvolupament professional.

Campus FREMAP

En este context, per a FREMAP, és fonamental la figura del formador intern, de cara a garantir l'eficàcia de la formació

Durant l'últim trimestre de 2010 es va posar en marxa Campus FREMAP, plataforma de gestió de la formació, que permet gestionar internament els plans de formació de forma eficaç i atractiva per als empleats.

Característiques de la formació a FREMAP

  • Formació Contínua seguint el procediment de Qualitat FREMAP - 40 auditat per AENOR:
  • Detecció anual de necessitats formatives i elaboració del pla individualitzat de formació per a cada empleat
  • Avaluació de la qualitat de la formació impartida

Formació a FREMAP

La formació de FREMAP en xifres (exercici 2011)

  • 9.960 assistències a activitats formatives.
  • Més de 98.000 hores dedicades a formació.
  • Una mitja de 24 hores de formació a l'any per empleat