Reclamacions

Dades de la Reclamació

Per a la correcta tramitació de la reclamació és imprescindible que:

  • S'informen tots els camps marcats amb * de manera obligatòria.
  • S'incloga una còpia del document d'identificació del reclamant, per a això es disposa del camp "Afegir còpia de document d'identificació".
  • Pot adjuntar documentació addicional a través del camp “Documentació Adjunta”.
El tamany dels documents adjunts no pot ser superior a 2 megues. Si la reclamació es fa en nom d'una empresa haurà d'indicar-se seu CIF.

CIF
Document d'Identificació *
Dades del Centre

Selecciona el centre de FREMAP associat a la reclamació. És obligatori introduir una província i un centre.

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, li informem que les dades personals facilitats seran tractats, en qualitat de Responsable del tractament, per FREMAP MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL, Núm. 61, amb domicili a Carretera de Pozuelo Núm. 61, 28.222 Majadahonda – MADRID.

La finalitat de la recollida i tractament de les seues dades és poder registrar i tramitar les queixes, enquestes i suggeriments presentades en relació amb l'actuació de l'entitat, sent el tractament necessari el compliment d'una obligació legal, així com per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits per FREMAP a l'efecte de millorar la qualitat del servici prestat (article 9.2 b) i h) del citat Reglament).

De la mateixa manera li informem que no farem cap cessió ni transferència internacional de dades a tercers, excepte imperatiu legal i que les seues dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a què es van recollir i per a determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació que es puguen presentar contra l'entitat.

Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, notificant-ho per escrit a l'adreça indicada amb anterioritat o a la següent adreça de correu electrònic: derechos_arco@fremap.es. Pot accedir a informació addicional sobre el tractament de les seues dades en www.fremap.es.

Igualment se li informa del seu dret a reclamar davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent).

En cas que vosté comunique informació de familiars o altres persones relacionades amb la finalitat referida anteriorment, s'obliga, a informar-los sobre el tractament de les seues dades per part de FREMAP, com Responsable del tractament i, de la possibilitat d'exercitar els seus drets de protecció de dades en la forma indicada.