Trasllats Sanitaris

Contingut de la pàgina
Ambulància

FREMAP ASSISTÈNCIA és un servici creat per a fer possible un contacte permanent amb nostres assegurats; 24 hores i des de qualsevol lloc. Amb això pretenem oferir-li mitjans i orientació en tota circumstància derivada de la cobertura d'Accidents de Treball, especialment en aquells casos més crítics de trasllats sanitaris tant en territori nacional com internacional.

Per a més informació o sol·licitar assistència: