Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Principals característiques

  • No tenen ànim de lucre. Si com a resultat de la gestió que fa una Mútua, els ingressos són majors que les despeses, la diferència es torna a la Seguretat Social. Este superàvit d'ingressos es denomina excedents i no beneficis, com es coneixen en una companyia privada
  • L'associació de les empreses, públiques o privades, és voluntària. L'empresa pot triar lliurement a què Mútua associar-se o fins i tot si vol que estes contingències siguen cobertes per la mateixa Seguretat Social
  • Estan tutelades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social . Requerixen la seua autorització per a constituir-se. La seua administració econòmica depén dels pressupostos generals de l'Estat i els seus comptes són anualment auditades pel citat Ministeri
  • Per a constituir-se han de limitar la seua activitat a la col·laboració anteriorment assenyalada, comptar com a mínim amb 50 empresaris associats i 30.000 treballadors protegits i amb un volum de quotes no inferior a què legalment es determine (hui dia 9 milions de ) i, finalment, prestar una fiança que es determina en funció del volum de quotes a cobrar