Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Servicis que presten les Mútues

Els servicis que presten les MÚTUES Col·laboradores amb la Seguretat Social són:

  • La gestió de les prestacions econòmiques i de l'assistència sanitària, inclosa la rehabilitació, compreses en la protecció de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, així com de les activitats de prevenció de les mateixes contingències que dispensa l'acció protectora.
  • La gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.
  • La gestió de les prestacions per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.
  • La gestió de les prestacions econòmiques per cessació en l'activitat dels treballadors autònoms.
  • La gestió de la prestació per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.
  • Les altres activitats de la Seguretat Social que els siguen atribuïdes legalment.
Servicis que presten les mútues ​​​​​​