Laboratori de Metrologia Dimensional

Contingut de la pàgina
Laboratori, segells de qualitat FREMAP, ENAC

El Laboratori de Metrologia Dimensional de FREMAP, ubicat en l'Hospital de FREMAP-Majadahonda, té 3 grans objectius:

 • Formar Tècnics en Metrologia i Qualitat Industrial per a rehabilitar laboralment a treballadors amb seqüeles d'IPT, que han patit un accident laboral greu o tenen una malaltia professional.
 • Prestar un servici de calibratge a la indústria espanyola.
 • Impulsar el calibratge dels equips mèdics.

Dades del laboratori:

Fitxa tècnica

 • Ubicació: Hospital de FREMAP-Majadahonda, pertany al Servici de Readaptació Professional.
 • Personal del laboratori:
  • Responsable Científic: Francisco Moreno Bellido.
  • Tècnic de Qualitat: Noelia Díez Sánchez.
  • Tècnic de Calibratge: Miguel Rodeño Domínguez.
 • Per a contactar amb el laboratori: veure quadre adjunte
 • Calibratges i mesures ofertes: la Capacitat de Mesura i Calibratge dels laboratoris - CMC-, juntament amb els equips que es poden calibrar figuren en l'abast tècnic.
 • Sol·licitud de treballs de mesura i/o calibratge: enviar un correu electrònic especificant el treball (Requisit d'UNE-EN-ISO 17.025).
 • Acreditacions del laboratori: el laboratori està acreditat per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació ) amb el número 11LC710.004.
 • REDLAB: el laboratori pertany a la xàrcia de laboratoris de la Comunitat de Madrid REDLAB amb el número 186.
 • Superfície: 122m2
 • Temperatura de treball: 20ºC ± 1ºC

Abast tècnic de mesures i calibratge

Abast tècnic

L'abast tècnic del laboratori de metrologia dimensional, on figuren tots els equips de mesura que es poden calibrar, els camps de mesura i les incerteses associades, està detallat en l'ANNEX TÈCNIC d'ENAC, revisió 3 de 12/02/2018, que es pot veure des del següent enllaç:

Curs de Metrologia i Qualitat

Curs de metrologia i qualitat

El curs té una durada de 10 mesos, 1300 hores lectives amb un 75% de pràctiques. L'alumne adquirix competències professionals per a treballar en qualsevol indústria, dins de l'àrea de qualitat, on les seues lesions no li impedixen desenvolupar les seues funcions al 100%.

Programa de formació

 • Metrologia Dimensional.
 • Qualitat Industrial: estudi de les normes UNE – EN-ISO 9001 i UNE-EN-ISO 17025.
 • Assajos de materials.

Els alumnes aprenen a mesurar amb la dotació d'equips del laboratori, interpreten plans industrials, preparen informes de mesurament, calibren els equips amb patrons i fan pràctiques de calibratge en les empreses que contracten el servici de calibratge in situ . La formació es completa amb 3 mesos de pràctiques en una empresa del sector industrial seleccionada pel Servici d'Intermediació Laboral (SIL).

Dotació d'equips

Curs de metrologia i qualitat

DIMENSIONALS

 • Braç de mesura
 • Peu de rei
 • Micròmetres
 • Comparadors
 • Projector de Perfiles
 • Màquina de Visió
 • Taula de planitud
 • 1 coordenada horitzontal
 • 1 coordenada vertical
 • Patró de regles
 • Escaires
 • Rugosímetre
 • Columnes de blocs
 • Agranes patró
 • Blocs Patró Longitudinals
 • Blocs patró angulars
 • Regla de pits
 • Patró de perpendicularitat
 • Pasa—No Passa
 • Flexòmetres
 • Verificador d'escaires
 • Láser de mesura
 • Màquina de mesurar 3D
 • Calibres Passa / No Passa
 • Goniómetros
 • Flexòmetres
 • Gramiles

ASSAJOS DE MATERIALS

 • Màquina universal d'assajos
 • Talladora
 • Polidora
 • Embotidora de provetes
 • Microscopi metal·logràfic
 • Durómetros
 • Forn Mufla
 • Luz Ultravioleta
 • Líquids penetrants
 • Partícules magnètiques

TEMPERATURA

 • Forn asseque
 • Sondes PT100 patró
 • Bany termostàtic

Calibratge Industrial

Calibratge industrial amb segelle ENAC

El laboratori de metrologia dimensional està acreditat per ENAC, núm. 11/LC10.004, per a donar servici de calibratge a la indústria de tota Espanya. L'abast del laboratori és ampli per a equips dimensionals, es calibren des d'equips bàsics —pie de rei, micròmetres, flexòmetres, comparadors...— fins equips superiors: blocs patró, projectors de perfiles, taules de planitud, patrons especials,...

També fa calibratges in situ d'equips de gran tamany que no es poden transportar com: taules de planitud, mesuradora d'1 coordenada horitzontal/vertical, projectors de perfiles i regles de rectitud.

Superfície: 122 m2 Temperatura: 20 ± 1ºC

Metrologia Hospitalària

Metrologia hospitalària

En el laboratori de metrologia s'impulsa i desenvolupa la metrologia hospitalària, per a donar traçabilitat als equips de diagnòstic metges mitjançant el seu calibratge.
Es calibra i proporciona traçabilitat metrològica a equips d'ús sanitari: termòmetres clínics, sondes de temperatura per a control de medicaments i tensiòmetres.
Este és un camp en desenvolupament que promet llocs de treball per als nostres alumnes.

Integració laboral d'alumnes

Integració laboral d'alumnes

L'objectiu s'aconseguix quan un accidentat amb IPT torna a trobar un lloc de treball, ara en l'àrea de qualitat, i comprova que el desenvolupa sense cap tipus de limitació i de manera competitiva.
Els 3 mesos de pràctiques de formació són una excel·lent oportunitat perquè les empreses coneguen la professionalitat dels nostres alumnes i puguen oferir-los un lloc de treball.
Sovint, les empreses tornen a sol·licitar nous alumnes pel bon rendiment que els ha donat els primers contractats.

Empreses que han contractat alumnes

 • AIRBUS
 • AKTRION
 • APPLUS
 • CADMADRID
 • CALTEX
 • CANAL D'ISABEL II
 • CENTRE ESPECIAL D'EMPLEO—FORD
 • CLM—METROLOGÍA LEGAL
 • DITECMA
 • FAYMM
 • FUYMA
 • GESTAMP
 • GRUP ANTOLIN
 • HEXAGON METROLOGY
 • LANGA
 • MCI
 • MIPELSA
 • NOKSEL ESPANYA
 • RIVERO GERMANS
 • SAICA
 • SANTA BARBARA TRUBIA
 • TRESCAL
Empreses col·laboradores en la integració laboral d'alumnes

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tinga instal·lat el programa Acrobat Reader Este enllaç s'obrirà en una nova finestra d'Adobe.