Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Trajectòria històrica

L'any 1933, l'Agrupació de Propietaris de Finques Rústiques d'Espanya va fundar la MUTUALITAT D'ASSEGURANCES DE L'AGRUPACIÓ DE PROPIETARIS DE FINQUES RÚSTIQUES D'ESPANYA. Eixe mateix any va canviar la denominació a MÚTUA D'ASSEGURANCES AGRÍCOLES M.A.P.F.R.E.

M.A.P.F.R.E. va començar com asseguradora del risc d'accidents de treball, per a posteriorment anar ampliant els tipus d'assegurament, arribant a denominar-se MAPFRE Mutualitat d'Assegurances.

Trajectòria Històrica

Com a conseqüència de la Llei de Bases de la Seguretat Social de 1966, el 6 de juliol de 1967 el Ministeri de Treball va aprovar el reglament de col·laboració de les Mútues Patronals d'Accidents de Treball (anterior denominació de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social) en la gestió de la Seguretat Social.

La definició d'estes entitats incloïa expressament l'exigència de limitar la seua activitat a la gestió de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals.

El 23 d'abril de 1968 el Ministeri de Treball va autoritzar a MAPFRE a continuar col·laborant en la gestió en tot el territori nacional, però acomodant-se a les disposicions vigents.

D'aquesta manera, eixe mateix any la Junta General Extraordinària de MAPFRE Mutualitat d'Assegurances va aprovar la separació de MAPFRE Mútua Patronal d'Accidents de Treball en una entitat jurídicament independent. Al mateix temps va acordar seguir operant en els rams d'assegurança privada amb el mateix nom de MAPFRE Mutualitat d'Assegurances.

El 1990, s'introduïx un canvi en la denominació de les Mútues que passen a denominar-se "Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social". Des de l'1 de gener de 1992, per acord de la Junta General i de conformitat amb la voluntat de l'Administració d'evitar la confusió en la denominació de les Mútues d'Accidents de Treball i altres empreses, s'aprova la denominació de FREMAP, Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social núm. 61.

El desembre de 1995 es va aprovar el nou Reglament de Col·laboració de les Mútues d'Accidents de Treball. Este reglament contemplava una nova possibilitat per a les Mútues: abonar les prestacions econòmiques per incapacitat temporal derivada de la malaltia comuna i accidents no laborals.

L'any 1997 s'incorpora, a la tradicional actuació preventiva de FREMAP, la seua tasca com Servei de Prevenció Aliè, fins l'any 2006 en què es constituïx la "Societat de Prevenció de FREMAP S.L." que passa a prestar este servici. L'any 2014 canvia la denominació a "PREMAP Seguretat i Salut, S.L.U".

La Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, establix que les Mútues disposaran de termini fins el 31 de març de 2015 per a vendre el 100% de la seua participació en la societats mercantils de prevenció constituïdes per les mútues. Per a acomplir esta obligació FREMAP ha procedit, l'any 2015, a la venda de la totalitat de les participacions del Patrimoni Històric de la Mútua en "PREMAP Seguretat i Salut, S.L.U." a "IDC Salut". La citada Llei 35/2014 va modificar la denominació d'estes entitats que passen a dir-se Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, sent des d'eixe moment la nostra denominació FREMAP Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Pel seu volum de quotes, empreses associades i treballadors protegits, ocupa el primer lloc entre les Mútues d'Accidents de Treball.

Les empreses poden triar lliurement a FREMAP perquè protegisca estos riscos sense cap cost addicional.​​​