Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Drets del pacient

 1. Dret a la intimideu, respecte a la dignitat i confidencialitat.

  • Dret a ser tractat amb el màxim respecte i deferència pel personal de FREMAP.
  • Dret al respecte de la seua personalitat, sense discriminació alguna per raó de raça, tipus social, sexe, moral, econòmica, ideologia, política o sindical.
  • Dret a preservar seu intimideu en les actuacions sanitàries.
 2. Dret a la informació sobre els servicis que oferix FREMAP i els requisits necessaris per al seu ús.

  • Dret a rebre una eficaç i completa Assistència Sanitària derivada d'accident de treball o malaltia professional.
  • Dret a disposar dels servicis de Prevenció, Assistència Social, Psicologia del treball, Readaptació professional i FREMAP ASSISTÈNCIA.
  • Dret a conéixer la designació d'un Interlocutor Únic que gestiona totes les seues necessitats de forma personalitzada.
  • Dret a cobrar amb celeritat les prestacions econòmiques a què tinga dret i conéixer el càlcul per al seu pagament.
  • Dret a ser informat sobre els procediments de determinació de contingències i d'impugnació d'alta mèdica.
 3. Dret a la informació sobre la seua salut

  • Dret a conéixer la designació d'un metge que serà el seu interlocutor amb l'equip assistencial.
  • Dret a aconseguir informació clara i precisa sobre la seua lesió, tractament, evolució i previsió de seqüeles.
  • Dret d'accés a seu historia clínica i a obtindre còpia de les dades que figuren en ella. FREMAP establix un mecanisme de custòdia activa i diligent, que garantix la seua confidencialitat.
  • Dret a obtindre un Informe d'Alta, una vegada finalitzat el procés assistencial.
  • Dret a conéixer i autoritzar prèviament, si escau; l'ús amb muigues docents o d'investigació, dels procediments metges utilitzats.
 4. Dret a canvi de metge i a una segona opinió mèdica

  • Dret a canvi de metge, quan el pacient el sol·licite, i en funció de disponibilitat organitzativa de FREMAP.
  • Dret a una segona opinió mèdica, per un altre metge de FREMAP.
 5. Reclamacions

  Les reclamacions i queixes poden presentar-se a través de la pàgina queixes i reclamacions de FREMAP.

​​