Qui és FREMAP?

Contingut de la pàgina
Imatge decorativa, centre FREMAP

Som una entitat col·laboradora amb la Seguretat Social que tenim per objecte el desenvolupament de les següents activitats:

 • Gestió de les prestacions econòmiques i de l'assistència sanitària, inclosa la rehabilitació, compreses en la protecció de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, així com de les activitats de prevenció de les mateixes contingències que dispensa l'acció protectora.
 • Gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.
 • Gestió de les prestacions per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.
 • Gestió de les prestacions econòmiques per cessació en l'activitat dels treballadors autònoms.
 • Gestió de la prestació per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Protegim a 4,7 milions de treballadors, amb més de 498.000 empreses associades.

Missió: Quin és la nostra raó de ser?

Associació privada d'empresaris que col·labora amb la Seguretat Social, gestionant prestacions sanitàries i econòmiques, contribuint a millorar la salut dels treballadors i la seua reinserció laboral, afavorint així la productivitat de les nostres empreses mutualistes i la sostenibilitat del Sistema.

Visió: Què volem ser?

Ser una institució de referència per l'excel·lència en el servici i en la gestió, des dels nostres valors, la innovació, el talent dels nostres professionals i el compromís amb la Societat.

Valors

Els valors que orienten l'actuació de totes les persones de FREMAP, recollits en el Document Cultura d'Empresa de FREMAP i en Els Principis d'Actuació Responsable, s'agrupen en cinc:

 • Pertinença: Els empleats constituïxen el major actiu de FREMAP, sent els responsables directes de la prestació del servici i el principal valor per a assolir la visió de l'entitat. Per això, FREMAP dirigix la seua actuació al desenvolupament professional i personal dels mateixos, amb vocació d'estabilitat i permanència, basant-se en criteris d'ètica, integritat i autocrítica i existint una contínua actitud d'implicació i superació de tots i cadascun dels seus empleats.
 • Lideratge: FREMAP declara seu decidida vocació de lideratge, procurant ser un referent en totes les seues àrees d'actuació i considera que, per a aconseguir-ho, és necessària la permanent actitud de superació personal de tots i cadascun dels seus empleats.
 • Creativitat: Entesa com l'existència d'un clima i entorn laboral que facilite i propicie en l'empleat la confiança en si mateix, l'entusiasme i la curiositat intel·lectual, fent així possible l'"eixir-se de la rutina i del còmode", enllumenar el nou i encarar els canvis.
 • Vocació de servici i Orientació a la persona: La nostra prestació de servici està orientada a les persones a què dirigim la nostra activitat i esta fi és considerat com una essència que combina una diversitat simultània de tots els nostres valors. Aconseguirem l'excel·lència si inspirem la finalitat de les nostres accions en les persones, harmonitzant eixos valors com una unitat entre el ser i haver de-ser.
 • Compromís:
  • Compromís amb la persona i el seu entorn, promovent la gestió per valors, entre els quals l'equitat, la transparència, l'ètica i el respecte al medi ambient cobren especial rellevància.
  • Compromís amb la Societat a través de la busca de l'excel·lència en la importantíssima fi social que desenvolupem en la nostra col·laboració amb el Sistema de la Seguretat Social.
  • Compromís amb els nostres mutualistes i els seus treballadors que ens han depositat la seua confiança en la protecció de la seua seguretat i salut laboral.
  • Compromís dels empleats amb l'empresa i els seus objectius en de la qual definició participen.
  • Compromís de la Direcció amb l'establiment d'un marc laboral favorable que facilite i potencieu el desenvolupament personal i professional dels empleats.

Estratègia de FREMAP

El Pla Estratègic 2018-2021 es constituïx com l'intrument principal de cara a la consecució de la nostra Missió i Visió, tenint en compte les necessitats i expectatives dels nostres principals grups d'interés.

La Visió es concreta en dos dimensiones estratègiques, excel·lència en el servici i excel·lència en la gestió, com factors claus per a la prestació del servici als nostres treballadors protegits i empreses mutualistes, a través de la implicació i el desenvolupament dels nostres empleats i sempre fomentant la innovació i la millora contínua del nostre sistema de gestió, contribuint al progrés de la Societat.

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tinga instal·lat el programa Acrobat Reader Este enllaç s'obrirà en una nova finestra d'Adobe.