Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Reclamacions

Les reclamacions poden presentar-se:

  • En Fulls de Reclamacions existents en tots els Centres de FREMAP.

    Les reclamacions presentades són tramitades i contestades directament per la Mútua i comunicades a la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social. Art. 99.1 Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

  • A través del formulari Reclamacions En línia de FREMAP.

    Les reclamacions presentades són tramitades i contestades directament per la Mútua i comunicades a la Direcció General d'ordenació de la Seguretat Social. Art. 99.1 Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

  • A través de la Oficina Virtual de Reclamacions Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

    Una oficina virtual de reclamacions d'accés públic per a gestionar les queixes dels treballadors sobre la gestió de les mútues. El Ministeri centralitza les reclamacions rebudes i les remet a la mútua corresponent perquè esta puga facilitar una resposta que posteriorment, el Ministeri fa arribar al ciutadà.

Les reclamacions són queixes de caràcter administratiu pel que fa al servici prestat per la Mútua, i diferents a les reclamacions objecte d'accions legals, que se substancien pels Tribunals de Justícia.​​​​​

​​