Prestacions Especials

Contingut de la pàgina

Què són les Prestacions Especials?

Són ajudes econòmiques de caràcter graciable, en contemplació d'estats i situacions de necessitat, que es presenten com a conseqüència d'accident de treball i malaltia professional.

Es financen a través del pressuposat aprovat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i amb càrrec a la Reserva d'Assistència Social generat per la Mútua.

Qui poden sol·licitar esta ajuda econòmica?

Tots aquells treballadors de les nostres empreses mutualistes, o treballadors per compte propi, que hagen patit un Accident de Treball o Malaltia Professional què com conseqüència d'este succés patixen una situació de necessitat econòmica per minva dels ingressos o despeses especials no coberts per la Seguretat Social.

En cas de defunció, podran sol·licitar-ho els familiars a càrrec seu.

També podran presentar la sol·licitud:

 • Els Treballadors Socials de FREMAP.
 • Els Treballadors Socials de les Empreses mutualistes a què pertanga el treballador accidentat o que patisquen una Malaltia Professional.
 • Els representants dels treballadors de l'Empresa mutualista a què pertanga l'accidentat o afectat per una Malaltia Professional.
 • La pròpia empresa associada a FREMAP.

Quin tipus de prestacions es poden sol·licitar?

 • AUTOOCUPACIÓ
  • Ajudes per a adquisició de maquinària
  • Ajudes per a la posada en marxa del negoci
 • AUTÒNOMS
  • Ajudes a treballadors autònoms en situació d'Incapacitat Temporal
 • AJUDES TÈCNIQUES
  • Productes de Suport per a facilitar autonomia i mobilització
 • ESTATS DE NECESSITAT
  • Ajudes a treballadors en situació d'Incapacitat Temporal i Permanent que presenten situacions de necessitat
  • Ajudes a pensionistes amb tractament mèdic
  • Ajudes a pacients de baixa mèdica sense dret a prestació
  • Ajudes per a compensar pèrdues d'ingressos per atenció de familiar accidentat.
 • DEFUNCIÓ
  • Despeses sepeli
  • Ajudes per situació carencial a orfes, pares i altres familiars
  • Beques i ajudes de formació a orfes
 • FORMACIÓ AL CENTRE DE READAPTACION PROFESSIONAL DE MAJADAHONDA
  • Beques de Formació
  • Residència
  • Desplaçaments
  • Cursos de Readaptació Professional
  • Cursos d'Orientació Laboral
  • Pràctiques Laborals
  • Cursos d'Emprenedors
 • FORMACIÓ EXTERNA
  • Cursos homologats per l'Administració de l'Estat o per la comunitat autònoma
  • Cursos no homologats o sense presència lectiva
  • Activitats per al foment de l'autonomia personal d'incapacitats
 • DESPESES EXTRAORDINÀRIES PER HOSPITALITZACIÓ O TRACTAMENT
  • Dietes manutenció i desplaçaments acompanyant/cuidador
  • Ajudes a domicili
  • Estances temporals de Grans Invàlids
  • Tractaments Extraordinaris/Complementaris
 • PROTESI
  • Pròtesi Oftalmològiques
  • Reposició d'Ulleres
  • Pròtesi Dentals
  • Reposició de Pròtesi Dental
  • Pròtesi Auditives/Audiòfons
  • Altres pròtesi no cobertes per la Seguretat Social
 • VEHICULOS PER A BENEFICIARIS AMB INCAPACITAT PERMANENT
  • Adaptació de Vehicle segons normativa de la D.G.T.
  • Adquisició de Vehicle adaptat
  • Renovació Carnét de conduir
 • HABITATGES PER A BENEFICIARIS AMB INCAPACITAT
  • Adaptació d'Habitatge
  • Adquisició d'Habitatge
  • Lloguer habitatge
 • DIVERSOS
  • Atenció infància
  • Ajuda Adquisició/Adaptació Equips PC
  • Formació de cuidadors
  • Atenció psicològica i social especialitzada a familiars

Com obtindre estes ajudes?

Haurà de presentar-se la sol·licitud a la Comissió de Prestacions Especials. Esta Comissió està formada per cinc representants dels empresaris associats a FREMAP i cinc representants dels treballadors de les Empreses associades a FREMAP, designats per les Centrals Sindicals. La Comissió valorarà cada sol·licitud que es presente i emetran una resolució.

Totes les sol·licituds hauran d'adreçar-se a la Comissió de Prestacions Especials de FREMAP al domicili de l'Entitat:

Carretera de Pozuelo, 61
28222 Majadahonda (Madrid)