Programa integral de la salut

Contingut de la pàgina

A FREMAP sempre compromesos amb les nostres empreses, es crea l'Àrea de Gestió de l'Absentisme Laboral, amb l'objectiu d'oferir un valor afegit en la gestió del seu absentisme mèdic, i responent a les seues expectatives de millorar la salut dels seus treballadors, tot això, en un marc empresarial en què la bona gestió de l'absentisme és clau per a una major productivitat i competitivitat.

FREMAP col·labora amb les empreses per a aprofundir el coneixement de les causes que provoquen l'absentisme i tenint en compte, que la causa principal, és la incapacitat temporal, es desenvolupa conjuntament amb les empreses un programa d'actuacions personalitzat a cada organització.

Tot això, amb la col·laboració d'un equip multidisciplinari format per tècnics de prevenció, metges, infermers, fisioterapeutes, treballadors socials i el gestor únic de FREMAP.

El programa integral de la salut té un triple enfocament:

Conseqüències de l'Absentisme

Quan parlem d'absentisme laboral metge, les conseqüències de l'absentisme les classifiquem en dos.

  • Conseqüències per a la salut dels treballadors.
  • Conseqüències de tipus econòmic.

Costos directes

L'absentisme té incidència en els costos per a les empreses, però no només en els costos directes que són:

  • Cost del dia de la baixa en contingència professional.
  • Les prestacions d'incapacitat temporal: en contingència comuna des del dia 4t al dia 15é de la baixa mèdica.
  • Cotitzacions a la seguretat social: Durant les situacions d'IT, es manté l'obligació de l'empresa (excepte extinció del contracte) de cotitzar-fins els 545 dies com a màxim.
  • Complements voluntaris: L'empresa pot tindre també un altre cost directe si el seu conveni col·lectiu ha establit complement voluntari de l'IT.

Costos indirectes

Sinó també en els costos indirectes: Costos de substitució, els costos d'oportunitat, costos de demora de vacances, costos de productivitat, pèrdua d'incentius econòmics, costos de les hores extres, empitjorament del clima laboral.

El mesurament d'ambdós costos és imprescindible, tant per a conéixer la seua influència en la productivitat, com per a conéixer el cost real que l'empresa té i així poder determinar el nivell d'inversió que estaria disposada acceptar per a reduir-ho.

Des de Fremap es posa a disposició de les empreses informes de quantificació dels costos directes que li suposen l'absentisme mèdic per contingències comunes i professionals i informes d'estimació dels costos indirectes.

Exemple Informes d'Absentismeen format pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Calcula els teus costos d'absentisme