Risc Durant l'Embaràs i Risc Durant la Lactància Natural

Contingut de la pàgina

Situació

La treballadora manifesta estar embarassada i les condicions del seu lloc de treball poden influir negativament a la seua pròpia salut o a la del fetus.

Primer contacta amb FREMAP per a valorar la situació

El teu gestor personal de FREMAP t'explicarà com actuar:

  • La teua treballadora haurà de sol·licitar a FREMAP el reconeixement mèdic del risc durant l'embaràs, a través del següent Formulari (Sol·licitud de Certificat Mèdic) en pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent.
  • El nostre metge atendrà en consulta a la teua treballadora i valorarà la seua situació amb la documentació aportada.
  • El nostre metge emetrà, si escau, el certificat reconeixedor de l'existència de risc.

Amb el certificat mèdic emés per FREMAP

  • Has d'adaptar les condicions del lloc de treball perquè este no supose un risc.
  • Si no és possible, has de canviar de lloc de treball a la teua empleada.

Si finalment no t'és possible adoptar cap de les mesures anteriors, pots propiciar que la treballadora sol·licite la prestació econòmica.

Sol·licitud de la prestació

El teu gestor personal de FREMAP t'explicarà quins passos donar a continuació:

Risc Durant l'Embaràs i Risc Durant la Lactància Natural: Saber més

Posem a la teua disposició informació addicional sobre la cobertura que presta FREMAP en casos de Risc Durant l'Embaràs i Risc Durant la Lactància Natural.

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tinga instal·lat el programa Acrobat Reader Este enllaç s'obrirà en una nova finestra d'Adobe.