Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Assistència Sanitària en l'Estranger

A continuació detallem els passos a seguir si un treballador és desplaçat per l'empresa a l'estranger.

També podrà baixar-se els documents necessaris en l'apartat de Formularis del web.

Si té qualsevol dubte respecte als passos a seguir Contacta amb FREMAP ací o a través del nombre de FREMAP Assistència:

+34 91 919 61 61

Tràmits

Països de la Unió Europea (UE), Espai Econòmic Europeu i Suïssa:

 1. L'empresa o treballador associat a FREMAP haurà de tramitar davant qualsevol Delegació de la Tresoreria General de la Seguretat Social el formulari TA.300.

 2. L'empresa o treballador haurà de sol·licitar la Targeta Sanitària Europea en qualsevol dels centres d'atenció i informació del INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social). La seua emissió és immediata, prèvia identificació personal.

  UE: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, República Txeca, Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Polònia, Portugal, el Regne Unit, Romania i Suècia.

  EEE: Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

  Suïssa: només per a treballadors amb nacionalitat de la Unió Europea.

Països NO comunitaris amb Conveni Bilateral:

 1. L'empresa o el treballador associat a FREMAP, abans del desplaçament, haurà de tramitar davant qualsevol Delegació de la Tresoreria General de la Seguretat Social el formulari TA.300 i davant la Tresoreria General de la Seguretat Social el formulari corresponent al país de destí.

  Andorra, l'Argentina, Austràlia, el Brasil, el Canadà, Xile, Colòmbia, l'Equador, ELS EUA, Les Filipines, el Marroc, Mèxic, el Paraguai, el Perú, República Dominicana, Rússia, Tunísia, Turquia, Ucraïna, l'Uruguai i Veneçuela.

 2. Es recomana a l'empresa/treballador que concerte una assegurança privada amb cobertures per contingències comunes, el qual assumirà el cost de l'assistència sanitària per als casos sense possibilitat de reintegre per part de la Mútua.

Taula de baixa de documentació per a desplaçats
Document Format Idioma Pes
TA.300 Treballadors Desplaçats. Sol·licitud d'Informació Sobre la Legislació de Seguretat Social Aplicable en format pdf

Baixa del document en format PDF per idioma:

TA.300 en castellà TA.300 en català TA.300 en èuscara TA.300 en gallec TA.300 en valencià
253 KB
Formularis de Treballadors Desplaçats pàgina html extern

Enllaç en una nova finestra al web de la Seguretat Social per a veure la informació sobre treballadors desplaçats per idiomes:

Formularis de Treballadors Desplaçats en castellà Formularis de Treballadors Desplaçats en català Formularis de Treballadors Desplaçats en èuscara Formularis de Treballadors Desplaçats en gallec Formularis de Treballadors Desplaçats en valencià
253 KB

Assistència Sanitària en l'Estranger

 1. Països membres de la UE, el EEE, Suïssa o amb conveni bilateral d'assistència sanitària (Andorra, el Brasil, Xile, el Marroc, el Perú i Tunísia):

  Tot treballador que patisca un accident de treball en estos països i necessite assistència sanitària d'urgència ha de:

  • Acudir a Centres sanitaris públics.
  • Presentar la Targeta sanitària Europea (TSE).

  Complits estos requisits, el treballador no ha d'abonar l'assistència rebuda ja que la factura que l'assistència haja generat es canalitzara a través dels organismes que procedisca, com per exemple el INSS a Espanya.

  Situacions que poden donar-se:

  • Treballador que acudix a centre públic i no presenta targeta sanitària: El treballador o empresa abonara la factura sense perjudici del seu posterior reemborsament per FREMAP, prèvia presentació de documentació al gestor.
  • Treballador acudix a centre privat i presenta targeta sanitària: El pagament per l'assistència rebuda li correspondrà al treballador o empresa, no procedint el reemborsament. S'exceptuen els casos d'urgència vital.
  • Treballador acudix a centre privat i no presenta targeta sanitària: El pagament per l'assistència rebuda li correspondrà al treballador o empresa, no procedint el reemborsament. S'exceptuen els casos d'urgència vital.
 2. Països amb conveni bilateral sense inclusió d'assistència sanitària (l'Argentina, Austràlia, el Canadà, Colòmbia, ELS EUA, Les Filipines, el Japó, el Marroc, (llevat de treballadors d'esta nacionalitat) Mèxic, el Paraguai, República Dominicana, Rússia, Tunísia (llevat de treballadors de nacionalitat tunisiana); Turquia; Ucraïna, l'Uruguai i Veneçuela).

  El treballador que patisca un accident de treball en estos països i necessite assistència sanitària d'urgència ha de:

  • Acudir a Centres públics.
  • Abonar l'import de l'assistència sanitària rebuda.
  • Podrà sol·licitar, prèvia documentació acreditativa de l'assistència mèdica, el reemborsament a la Mútua.

  Si té qualsevol dubte respecte als passos a seguir Contacta amb FREMAP ací o a través del nombre de FREMAP Assistència:

  +34 91 919 61 61

Repatriació Sanitària

Només procedirà la repatriació sanitària en els casos en què el servei mèdic de FREMAP així el considere, assumint FREMAP el cost de les despeses que s'hagen originat amb motiu de la repatriació feta.

Tant el mitjà de transport en virtut del qual s'ha de fer la repatriació sanitària com el moment en què el trasllat es pot efectuar, serà sempre decidit pel personal metge de la Mútua.

Si té qualsevol dubte respecte als passos a seguir Contacta amb FREMAP ací o a través del nombre de FREMAP Assistència:

+34 91 919 61 61

Preguntes Freqüents

 • Es cobrixen les despeses dels familiars en cas que acompanyen al treballador accidentat durant la repatriació?

  NO. En estos casos s'informa al familiar que ha de quedar-se amb les factures i presentar-les al tramitador perquè, si és procedent, l'este al fons de prestacions especials de FREMAP.

 • Es cobrixen assistències mèdiques que no siguen d'urgència?

  EN PRINCIPI NO, havent del treballador accidentat guardar factures de les despeses que haja tingut per a després presentar-los al tramitador. No obstant això la Responsable del Servici juntament amb el tramitador valorarà la situació del cas i decidiran si és procedent o no cobrir l'assistència.

 • En avió sanitari, pot acompanyar a l'accidentat algun familiar?

  Dependrà de la pròpia companyia aèria que gestiona la repatriació. Per regla general i donades les característiques d'este tipus d'avions no és aconsellable l'acompanyament.

 • Procedix la repatriació sanitària en els casos en què el treballador estiga de baixa mèdica però no hi ha criteri medique que el justifique?

  Si el treballador pot rebre tractament a l'estranger i el metge de la mútua entén que no hi ha motius metges que justifiquen la repatriació esta no tindrà lloc.

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tinga instal·lat el programa Acrobat Reader Este enllaç s'obrirà en una nova finestra d'Adobe.