FREMAP participa en la Jornada "Excel·lència Empresarial i Rendibilitat de l'Acció Preventiva"

La Jornada va anar organitzada per l'Autoritat Portuària de Huelva en el Centre de Recepció i Documentació "Les Cotxeres"

MADRID (16/04/2019)

L'objectiu de la jornada era presentar la prevenció de riscos laborals com una ferramenta per a millorar la competitivitat de l'empresa, mitjançant l'aplicació d'un model de gestió que gira al voltant de valors d'Excel·lència, posicionant la gestió de la seguretat i salut com un element estratègic i actiu intel·lectual de l'empresa. La prevenció de riscos laborals deixaria de ser una ferramenta només per a reduir accidents per a convertir-se en un dels pilars de la responsabilitat social de l'empresa, en pro de generar salut i futurs beneficis derivats principalment del seu valor afegit com actiu intangible. Per part de FREMAP ha participat Araceli Ruiz Martín, tècnic de prevenció de la mútua.