Incentiu econòmic per reducció de la sinistralitat

Les empreses que contribuïsquen a una reducció de la sinistralitat laboral podran sol·licitar un incentiu que pot assolir fins el 10% de les seues cotitzacions per contingències professionals

MADRID (24/04/2019)

A partir del 15 d'abril i fins el 31 de maig de 2019, podrà presentar la sol·licitud d'este incentiu a FREMAP, per via telemàtica si és usuari de FREMAP Online, o personalment en qualsevol de les nostres oficines.

Si decidix presentar la sol·licitud de l'incentiu per via telemàtica, a través de FREMAP Online, podrà accedir a tota la informació necessària des del mòdul BONUS, seleccionant l'opció de consulta i sol·licitud.

Si el preferix, estem a la seua disposició per a assessorar-li sobre qualsevol aspecte necessari per a efectuar la sol·licitud.