Clausura del curs 2019-2020 de Qualitat Industrial de Readaptació Professional FREMAP

Els 15 alumnes han fet les pràctiques en el Laboratori de Metrologia Dimensional de FREMAP acreditat per ENAC

MADRID (07/10/2020)

Després de 13 mesos d'estudi i treball, 15 alumnes de Readaptació Professional FREMAP, persones que van patir un greu accident laboral i van perdre seu oficie, han aconseguit reconduir la seua vida laboral en l'àrea de METROLOGIA i QUALITAT i ara són Tècnics de Metrologia i Qualitat industrial.

Han ressorgit de l'accident amb molta força per a tornar a treballar, han aprés a interpretar plans industrials, manejar molts equips de mesura, alguns sofisticats com el braç de mesurar per coordenades, també la gestió de la qualitat partint de l'UNE_EN_ISO 9001.

Moltes felicitats!