FREMAP presenta el Canal de Gestió de la Incapacitat Temporal

El nou espai web de FREMAP pretén ser un espai de referència en gestió de l'absentisme per incapacitat temporal per a compartir coneixements i informació d'una forma ordenada i dinàmica.

MADRID (10/11/2020)

La gestió de la salut és un element de valor diferenciador per a les empreses, treballadors i per al global de la Societat.

Els nous suports i canals digitals incorporen a la gestió de l'absentisme per incapacitat temporal ferramentes per a la millora de l'eficiència i eficàcia dels plans d'actuació desenvolupats per cada empresa.

El nou Canal de Gestió de la Incapacitat Temporal de FREMAP acosta a les empreses informació i recursos sobre els següents àmbits:

 • Absentisme Laboral: Dades generals sobre l'absentisme
  • Definició
  • Tipus
  • Causes
  • Mesurament
  • Estadístiques
 • Absentisme Incapacitat Temporal: Dades generals sobre l'absentisme d'incapacitat temporal del col·lectiu protegit per FREMAP i costos d'absentisme
  • Observatori I.T. FREMAP
  • Estadístiques I.T. Empreses FREMAP
  • Conseqüències de l'absentisme d'I.T.
  • Estadístiques costos laborals
  • Informes de costos I.T. FREMAP i calculadora de costos.
 • Pràctiques Empreses: Resum de les pràctiques i experiències més destacables en la gestió de la incapacitat temporal manifestades per les empreses en les Jornades bones pràctiques en gestió de l'absentisme.
 • Gestió Incapacitat Temporal: Accions conjuntes amb cada empresa des d'un doble enfocament: Previndre i Gestionar.

Et presentem en este vídeo un resum dels principals aspectes del Canal de Gestió de la Incapacitat Temporal de FREMAP:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=dNozrzmcOe4&feature=emb_logo