WEBINAR SOBRE ACTUACIÓ DAVANT SITUACIONS COMPLEXES D'INCAPACITAT TEMPORAL

Explicar les figures legals que es donen en les diferents situacions d'incapacitat temporal, i com poder actuar en cada moment per a complir amb la normativa vigent, és l'objectiu d'este webinar d'"Actuació davant situacions complexes d'IT".

MALAGA (20/11/2020)

Es desenvoluparà des d'una perspectiva pràctica i actualitzada, que permeta una gestió eficaç a empreses associades i despatxos professionals