FREMAP presenta el seu pla estratègic 2022-2025

FREMAP, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 61 ha presentat el Pla Estratègic per al període comprés entre 2022 i 2025

MADRID (01/06/2022)

La Comissió del Pla Estratègic de FREMAP, constituïda a l'inici del procés de reflexió estratègica per un equip multidisciplinari d'empleats de la Mútua, ha tingut com a objectiu principal impulsar i col·laborar en la definició del Pla, aplicant la metodologia necessària per a incorporar tots els factors, tant externs com interns, que tenen un impacte significatiu a FREMAP.

Este nou Pla dóna continuïtat al desenvolupat en els últims quatre anys i es configura com l'intrument principal per a la consecució del Propòsit, Missió, Visió i Valors de FREMAP, a través de la definició i desplegue d'Accions Estratègiques que contribuïsquen al compliment dels Objectius Estratègics en els propers anys.

S'han contemplat 3 Objectius Estratègics: Servici, Gestió i Persones, que es veuen complementats per 2 Conceptes Transversals: Sostenibilitat i Evolució i Millora, que informen cada actuació que fa FREMAP.

Les 8 accions estratègiques definides en el Pla van dirigides a reforçar el compromís amb els nostres grups d'interés com a base principal de les actuacions de servici i gestió, que FREMAP té encomanades com Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Cadascuna de les accions del Pla Estratègic porten associades els seus corresponents objectius quantitatius, amb què es mesuren el grau de consecució dels mateixos a través d'objectius i indicadors.