WEBINAR SOBRE CÀLCUL DE BASES REGULADORES D'INCAPACITAT TEMPORAL II

Cotitzar i pagar correctament per a evitar incidències en el pagament delegat, recàrrecs i sanciones, són part dels objectius d'este webinar.

MADRID (07/06/2022)

En esta segona part aprofundirà en els diferents suposats de càlcul de bases reguladores mitjançant nous casos pràctics interactius...

Formulari d'inscripció
EsdevenimentLocalitatData IniciData FiLímit InscripcióInformació i Inscripcions
Webinar sobre Càlcul de bases reguladores d'IT I MADRID14/06/202214/06/202214/06/2022Accés