WEBINAR SOBRE ACTUACIÓ DAVANT SITUACIONS COMPLEXES D'INCAPACITAT TEMPORAL II

Les situacions d'IT són en molts casos tan particulars que han de ser analitzades amb deteniment. Conéixer les figures legals que es donen en les diferents situacions d'IT i com poder actuar en cada cas per a complir amb la normativa vigent.

MADRID (24/06/2022)

.En esta segona part s'exposaran les diferents situacions que poden produir-se en les pròrrogues d'IT, impugnacions, reclamacions i disconformitats d'alta..

Formulari d'inscripció
EsdevenimentLocalitatData IniciData FiLímit InscripcióInformació i Inscripcions
WEBINAR SOBRE ACTUACIÓ DAVANT SITUACIONS COMPLEXES D'IT IMADRID01/07/202201/07/202201/07/2022Accés