FREMAP presenta els resultats de l'any 2021 en la Junta General celebrada en seu sede social de MAJADAHONDA (Madrid)

L'any 2021 FREMAP va donar cobertura a 423.494 empreses associades i 4.886.898 treballadors protegits, el 24,8% del total de treballadors afiliats al Sistema de la Seguretat Social.

MADRID (13/07/2022)

Este dimecres 13 de juliol, FREMAP MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 ha celebrat la seua Junta General de Mutualistes en seu sede social situada a la Carretera de Pozuelo número 61, de MAJADAHONDA (Madrid).

FREMAP es manté com líder del sector del mutualisme, aconseguint assolir en finalitzar l'exercici la xifra de 4.886.898 treballadors protegits, fet que suposa un incremente del 3,98% en relació amb la xifra del 2020, donant cobertura al 24,80% del total dels treballadors afiliats al Sistema de la Seguretat Social.

Els ingressos per cotitzacions socials van créixer un 5,18% pel que fa als registrats en l'exercici precedent, assolint la xifra de 3.688 milions d'euros, mentre que les prestacions socials (descomptades aquelles destinades a fer front a la COVID-19, que van tindre un finançament específic) van assolir els 2.231,17 milions d'euros.

El resultat a distribuir va assolir la xifra de 76,25 milions d'euros fet que suposa un incremente del 205,62% en relació amb el resultat obtingut en l'exercici precedent.

Quant a l'activitat sanitària, durant 2021, es van atendre en les instal·lacions de FREMAP a un total de 681.906 pacients, generant-se 2.452.917 consultes mèdiques, presencials o via teleassistència, i 13.524 procediments quirúrgics.

En matèria d'integració i gestió de la prevenció, el 2021 es van desenvolupar 83.523 actuacions que van permetre donar cobertura a un total de 21.267 empreses i 984 treballadors autònoms; també es van fer 247 activitats divulgatives en matèria de prevenció en què van participar un total de 15.003 assistents.

La Comissió de Prestacions Especials de FREMAP va concedir 229 ajudes econòmiques i el programa de Readaptació Professional orientat als treballadors accidentats greus va aconseguir proporcionar formació a un total de 58 persones, al llarg de tota la geografia nacional.

Des de l'any 2002, FREMAP ve donant suport a i respectant els Diez Principios del Pacte Mundial en matèria de drets humans, drets laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció, havent presentat el 2021 l'informe de progrés i renovat el compromís amb el Pacte Mundial i els seus Diez Principios.

En la seua intervenció el president de FREMAP, el Sr. Mariano de Diego, va traslladar el seu agraïment per l'esforç fet a tots els professionals que treballen a FREMAP per a seguir sent líders en el Sector, així com als seus companys de la Junta Directiva, per seu ajuda, dedicació i compromís.