Informació per a Associar-se a FREMAP

Contingut de la pàgina

Formulari de sol·licitud en línia.

FREMAP, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, és una associació d'empresaris sense finalitat de lucre de la qual missió més important és cuidar de tu i dels teus treballadors quan patixes un Accident de Treball o una Malaltia Professional, facilitant-te l'assistència sanitària per a la teua recuperació i la prestació econòmica durant el temps que estigues sense desenvolupar el teu treball.

Si desitges conéixer més informació sobre els servicis de FREMAP, selecciona un dels següents enllaços: