Junta general 2019

Contingut de la pàgina

El pròxim dia 18 de juliol de 2019 se celebrarà la Junta General Ordinària de FREMAP. A continuació pots trobar l'orde del dia i la documentació relativa a este esdeveniment.

Ordre del dia

  • Primer.- Examen i aprovació de la Memòria, Balanç i Compte del Resultat Econòmic-Patrimonial de l'exercici 2018.
  • Segon.- Distribució de l'estalvi obtingut en l'exercici 2018.
  • Tercer.- Renovació estatutària de la Junta Directiva.
  • Quart.- Examen i aprovació dels Pressuposats de la Mútua per a l'exercici 2020.
  • Quint.- Autorització a la Junta Directiva, al Director Gerent o al Secretari de la Junta Directiva, per a l'execució dels acords adoptats per esta Junta General. Aprovació de la gestió de la Junta Directiva en l'exercici 2018.
  • Sisè.- Precs i preguntes.
  • Setè.- Aprovació de l'acta de la sessió o designació d'Interventors a este efecte.

Publicació de la convocatòria de la Junta General Ordinària en el BOE en pdf Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Documentació

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tinga instal·lat el programa Acrobat Reader Este enllaç s'obrirà en una nova finestra d'Adobe.