Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Prevenim

Imatge decorativa

FREMAP, dins del seu compromís d'aconseguir l'excel·lència en el tractament integral de la salut del treballador, considera la Prevenció com una prestació essencial, dirigida a millorar la seguretat i salut de les nostres empreses i treballadors, així com a minimitzar els índexs de sinistralitat.

Què fem?

Desenvolupem diferents activitats preventives, compreses en l'acció protectora de la Seguretat Social, a fi d'assistir a les empreses associades i als treballadors autònoms en el control i reducció dels accidents de treball i de les malalties professionals.

Com ho fem?

 • Efectuem visites per a assessorar sobre:
  • La millora de les condicions que determinen els accidents de treball i les malalties professionals.
  • L'aplicació dels mitjans de coordinació per a la prevenció dels riscos laborals derivats de la concurrència de treballadors de diferents empreses o treballadors autònoms en un mateix centre de treball.
  • Les funcionalitats i utilització que oferix el servici «Preva véncern10.es», que dispensa l'acció protectora de la Seguretat Social, als treballadors autònoms i empreses de fins 25 treballadors.
  • L'adaptació dels llocs de treball i estructures per a la recol·locació de treballadors accidentats o amb patologies d'origen professional.
 • Analitzem les malalties professionals i els accidents de treball, per a orientar sobre les causes que incidixen en la seua materialització i aportar bones pràctiques dirigides a evitar que es tornen a produir.
 • Estudiem les causes que determinen els majors índexs de sinistralitat en les empreses, per tal de proposar mesures i plans de control per a la seua reducció.
 • Elaborem programes de R+D+I, estudis i anàlisi sobre la sinistralitat laboral dirigides a facilitar la informació necessària per al desenvolupament dels plans de prevenció de les empreses.
 • Promovem la cultura preventiva mitjançant l'elaboració i difusió de codis de bones pràctiques per a la gestió i millora contínua de la prevenció.

Compromesos amb la Prevenció

L'històric compromís de FREMAP amb la Salut i Seguretat es traduïx en el desenvolupament d'un servici excel·lent i una visió transversal que transcendix al conjunt de la societat mitjançant:

 • La posada a disposició de totes les nostres bones pràctiques, publicacions, estudis i R+D+I en el "Canal de Prevenció de FREMAP".
 • La participació en congressos, jornades tècniques i tallers organitzats per universitats, fundacions, administracions, associacions empresarials i altres institucions.
 • La constant elaboració de publicacions i articles tècnics.
 • La cooperació amb associacions i institucions per a l'elaboració de normativa i criteris tècnics.
​​​​