Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Treball Social

Quan patixes un accident de treball, la teua dinàmica social i la del teu entorn s'altera.

A més d'una adequada atenció sanitària, necessitaràs una sèrie d'ajudes socials que minimitzen els efectes que l'accident t'ha generat.

Què és el Treball Social a FREMAP?

Totes les actuacions d'ajuda al pacient fetes dins del camp soci sanitari:

 • Anàlisi dels factors socials que influïxen en la situació salut-malaltia del pacient.
 • Tractament de les situacions de malestar psicosocial sorgides per la pèrdua de salut.
 • Col·laboració en el procés de recuperació fins aconseguir la més autonomia possible del pacient i adequar-ho al mitjà en les condicions més òptimes.

Com el fem?

Una de les nostres treballadores socials s'ocupa personalment de tu i actua i intervé garantint la continuïtat assistencial de forma paral·lela al tractament mèdic, facilitant la informació i orientació professional oportuna en cada cas.

Quins valors aportem?

 • Ajudem a resoldre els problemes que es produïxen com a conseqüència d'Accident de Treball o Malaltia Professional i/o que es puguin veure agreujats pel mateix.
 • Contribuïm a reduir o pal·liar la incidència de l'Accident de Treball o Malaltia Professional en l'entorn psicosocial del pacient, evitant que es produïsquen problemes afegits.
 • Col·laborem en la recuperació integral dels treballadors accidentats, especialment d'aquells amb un diagnòstic de gravetat o previsió d'incapacitat permanent.
 • Informem i orientem als familiars dels pacients, sobre funcions i recursos de la Mútua, així com d'uns altres recursos que pogueren existir a nivell comunitari, local o autonòmic.
 • Facilitem en la mesura del possible, la reincorporació de l'accidentat al seu lloc de treball habitual o a una altra activitat laboral, d'acord amb les seues limitacions, fomentant en estos casos la Formació Professional.
 • Assessorem als pacients i als familiars dels treballadors morts, com a conseqüència d'Accident de Treball o Malaltia Professional, de cara a obtindre les prestacions legals i les ajudes socials que atorga la Mútua, així com aquelles que pogueren tindre dret per uns altres organismes o entitats públiques o privades. Actuant a més com nexe d'unió entre família i Mútua.
 • Informem a empreses, treballadors i organitzacions sindicals de les ajudes socials que atorga la Comissió de Prestacions Especials, quan així siga requerit.
 • Col·laborem amb les empreses mutualistes, en les accions encaminades a la reducció de l'absentisme i per a resoldre els problemes socials dels seus treballadors, en aquells casos puntuals en què se sol·licite la col·laboració del Treballador Social.
 • Orientem als pensionistes dels tràmits que precisen per a l'obtenció dels diferents certificats i prestacions públiques com a conseqüència de la seua situació d'invalidesa.

Qui es pot beneficiar d'este servici?

Els treballadors de les empreses mutualistes de FREMAP, i familiars dels mateixos, que hagen patit un Accident de Treball o Malaltia Professional, que posseïsquen una qualificació de greu, bé per la mateixa gravetat de les seues lesions, o bé per la previsió de la durada de la baixa, superior a 120 dies, o bé ser susceptible d'incapacitat permanent, en qualsevol dels seus graus.

També seran atesos aquells casos d'Accident de Treball amb pronòstic mèdic lleu o en situació d'incapacitat temporal per Malaltia Comuna que seguisquen tractament en els nostres serveis mèdics i per a què s'entenga adequada la intervenció del Treball Social.

Baixar el tríptic de treball social en format pdfEste enllaç s'obrirà en una nova finestra