Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Accessibilitat

El lloc web de FREMAP (www.fremap.es) aplica les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web 2.0 Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent amb un nivell de conformitat [AA] per a garantir el compliment que establix la legislació espanyola en la Norma UNE 139803:2012 Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent, respectant les directrius proporcionades per la WAI (Web Accesibility Initiative) Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent que marca els estàndards internacionals en la creació de continguts webs accessibles a tot el món.

La tecnologia de suport empleada i usada de forma accessible en el lloc web és Javascript.

El portal complix amb els estàndards en HTML5 i CSS 3.0. S'han usat els validadors de W3C (per a HTML5 experimental i CSS3) i el Total Validator Tool.

CSS Vàlid! Nivell de Conformitat Doble A a W3C WAI Validació automàtica WCAG 2.0 AA

Característiques d'accessibilitat i usabilitat del lloc

 • Adaptació multidispositiu.
 • Separació entre contingut i presentació mitjançant fulls d'estile.
 • Alternatives textuals al contingut no textual. Incloem un text alternatiu en les imatges que no són decoratives.
 • Tots els enllaços estan identificats, contextualitzats i oferixen detalls de la funció o destí.
 • El tamany del text està definit en unitats relatives perquè els usuaris puguen canviar-ho utilitzant els controles de tamany de text habituals del navegador.
 • Identificació de les abreviatures.
 • Identificació dels formats dels arxius que són descarregables com pdf, excel, powerpoint o word.
 • Identificació dels canvis en l'idioma.
 • S'avisa a l'usuari de les obertures de noves finestres.
 • El contingut és operable a través de teclat sense un límit de temps específic per a fer les pulsacions de les tecles.
 • Visibilitat del focus en enllaços i formularis.
 • Continuació de focus. No hi ha canvi de context sense avís a l'usuari.
 • Possibilitat de play i pausa en els elements amb moviment.
 • Es proporcionen etiquetes o instruccions quan el contingut requerix la introducció de dades per part de l'usuari.
 • Si es detecta automàticament un error en l'entrada de dades s'oferixen suggeriments de correcció.
 • Multinavegador.
 • Presentem una versió amigable per a imprimir de cada pàgina.

Ajudes de navegació

 • Ús de Landmark roles per a identificar àrees de contingut.
 • El logotip vincula sempre a la pàgina principal.
 • Els components que tenen la mateixa funcionalitat dins d'un conjunt de pàgines web són identificats de manera coherent.
 • Menú principal visible en tot moment.
 • Es proporciona més d'un camí per a localitzar una pàgina web dins d'un conjunt de pàgines web: mapa web, cercador i menú.
 • Es proporcionen engrunes d'ubicació.
 • Es genera un outline correcte.
 • Informació estructurada, correctament marcada i jerarquitzada, que permet una navegació fàcil pel contingut
 • Es proporcionen dreceres de teclat:
  TalleAccés
  1Pàgina d'Inici
  2Mapa Web
  3Saltar al contingut
  4Contacta amb FREMAP
  aAccessibilitat

  L'ús de dreceres de teclat depén del navegador. Els més freqüents utilitzen les següents combinacions de tecles:

  Internet Explorer:ALT + talle; i a continuació polsar ENTER
  Mozilla Firefox:ALT + SHIFT + talle
  Google Chrome:ALT + talle

WAI ARIA

S'inclouen WAI ARIA com elements de suport per a fer més accessible el contingut dinàmic i els controles desenvolupats amb HTML i Javascript. A continuació indiquem alguns dels usos aplicats:

 • Informar sobre l'estat d'un element del contingut.
 • Informar sobre camps obligatoris en formularis.
 • Incloure etiquetes i descripcions d'elements.
 • Orientar sobre accions.
 • Aportar informació semàntica.

Declaració de conformitat parcial

Els continguts del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme inclosos en les pàgines d'Emprededores (Empreses), són servits per fonts externes que no poden controlar-se i no es garantix que siguen accessibles. D'altra banda, la calculadora de quotes d'Autònoms és un element del web en què actualment estem treballant perquè siga accessible.

Part de la documentació en pdf que s'aporta en el portal, per tractar-se en alguns casos també de fonts externes, no complix amb els principis d'accessibilitat requerits. FREMAP es compromet a proporcionar els seus documents PDF en format accessible a qui el sol·licite mitjançant el nostre formulari d'informació i suggeriments.

Per a donar suport a usuaris amb versiones antigues de navegadors, FREMAP ha adequat un full d'estils específica per a garantir la cobertura de seus continguts. Este full d'estils no complix amb els estàndards de CSS3 però temportalmente donarem suport a estos usuaris.

FREMAP i el seu compromís en accessibilitat

FREMAP treballa per a mantindre un nivell d'accessibilitat adequat en seus continguts web. Agraïm ens comuniques alguna àrea de millora o si trobes alguna dificultat per a accedir a qualsevol contingut. Li convidem a ajudar-nos en este esforç amb els seus suggeriments.

​​​​​