Avís Legal

Contingut de la pàgina

Identificació fiscal

En compliment del que preveu l'art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa de manifest que FREMAP MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL NÚMERO 61, amb domicili a Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda, Madrid 28222 - Madrid i amb CIF G-28207017, està inscri​ta amb el número seixanta-un en el Registre d'Entitats col·laboradores en la Gestió de la Seguretat Social i és titular del domini d'internet "www.fremap.es".

Política de Protecció de Dades

FREMAP MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL NÚMERO 61 declara estar al corrent en matèria de protecció de dades de caràcter personal mitjançant l'aplicació de les mesures exigides pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i dret a no ser objecte de decisions individuals no autoritzades, mitjançant els següents mitjans:

 • Escrit dirigit al domicili social: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda, 28222 - Madrid
 • Sobre pre-franquejat disponible en qualsevol dels nostres Centres ubicats en el territori nacional
 • Per correu electrònic a l'adreça: derechos_arco@fremap.es
 • Informació necessària
  • Nom i cognoms de l'interessat
  • Fotocopia del DNI, passaport o un altre document vàlid que l'identifique, o de la persona que el represente, si escau
  • Petició en què concreta la sol·licitud
  • Direcció a l'efecte de notificació, data i firma del sol·licitant
  • Documents acreditatius de la petició que formula, si escau

Pot posar-se en contacte amb la Delegada de Protecció de Dades de FREMAP mitjançant escrit dirigit a Carretera de Pozuelo, 61, 28222 Majadahonda (Madrid), o per correu electrònic a la direcció dpd@fremap.es

Ús del Web

 • FREMAP és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial reflectits en el site http://www.fremap.es, així com de tots els elements continguts en el mateix. L'usuari es compromet a respectar estos drets.
 • La utilització o la publicació, parcial o total, amb muigues comercials, de qualsevol contingut del web www.fremap.es està estrictament prohibida sense autorització prèvia de FREMAP. Està prohibit, d'igual manera, modificar o suprimir material o continguts dels quals drets es reserva FREMAP.
 • Els encarregats de llocs web que creuen enllaços amb el web de www.fremap.es han d'informar a FREMAP per correu electrònic a la següent adreça: atencionclientes@fremap.es. Estes connexiones no implicarà cap tipus d'associació o participació amb les entitats connectades. FREMAP es reserva el dret a denegar este accés en qualsevol moment. En cas que qualsevol usuari del web www.fremap.es entenguera que el contingut o els servicis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del propi usuari o d'un tercer, es prega que el comuniquen a la següent adreça: atencionclientes@fremap.es
 • FREMAP no serà responsable, en cap cas, pels danys i perjuís de qualsevol mena derivats de la falta de lectura d'este avís, o de l'incompliment de les obligacions específiques en les condicions establides en el mateix. El visitant respondrà dels danys i perjuís que poguera ocasionar al web: www.fremap.es

Normes d'ús de Xàrcies Socials

La utilització de les xàrcies socials de FREMAP en Linkedin, Twiter, Youtube i Facebook, està subjecta a termes i condicions d'ús. Perquè este canal siga útil per a tots, és necessari respectar unes regles bàsiques. Llegisca amb atenció les següents normes d'ús abans de començar a participar:

 • Recorde que este és un fòrum públic. Quan vosté publica qualsevol dada, comentari o informació, assumix que este pot ser vist pels restants usuaris d'esta xàrcia social i per FREMAP.
 • Li demanem que parle en primera persona i que intente aportar valor en els seus comentaris, facilitant informacions contrastades. Recorde que vosté és responsable de les seues aportacions i de les conseqüències en la seua imatge i reputació. Si té dubtes, millor no faça una contribució.
 • Este espai constituïx un fòrum d'intercanvie d'opinions o per al debat constructiu, no és per a crear polèmica, desqualificar a uns altres usuaris o a tercers, ni per a presentar queixes i reclamacions, que han de canalitzar-se a través de les vies específiques que FREMAP té establides per a eixa finalitat. Si està interessat en gestionar sol·licituds, suggeriments i reclamacions sobre els servicis disponibles, pot enviar un missatge l'adreça següent atencionclientes@fremap.es.
 • Tracte d'acord amb els altres usuaris. Use un llenguatge apropiat i correcte.
 • No publique material publicitari ni faça ús d'este perfil per a buscar faena.
 • La seua contribució ha de presentar dades reals i concretes. Es permeten cites o la reproducció de xicotets fragments de textos, llibres o obres en general de tercers, sempre que s'indique la font i el nom de l'autor.
 • Hem de preservar el bon ús d'este perfil i, per això, FREMAP, com administrador, es reserva el dret a eliminar, sense dret a rèplica, qualsevol aportació que:
  • Considere il·legal, irrespectuosa, amenaçador, infundada, calumniosa, difamatòria, obscena, inapropiada, ètica o socialment discriminatòria.
  • Incorpore dades de tercers sense la seua autorització.
  • Continga qualsevol mena material publicitari o de propaganda, personal o en benefici de tercers, siguen persones físiques o jurídiques.
  • Siga redundant.
  • Publique repetidament el mateix contingut.
  • No estiga relacionada amb la finalitat de la pàgina.
 • Només es podran baixar continguts, copiar o imprimir qualsevol contribució, per a un ús personal o privat.

FREMAP no es fa responsable de les opinions abocades en este perfil i no assumix garantia alguna sobre la veracitat, exactitud o actualització de les informacions en ell contingudes. Així mateix, FREMAP no es fa responsable dels llocs webs aliens a què es pot accedir mitjançant vincles (“enllaços”) des d'este perfil o de qualsevol contingut lloc a la seua disposició per tercers”.

Resolució de controvèrsies

Serà aplicable la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.