Treballadors

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social participen en el pla de vacunacíón enfront de la COVID-19, d'acord amb els criteris que en cada fase es determinen per cada comunitat autònoma .
La vacunació per les mútues es fa mitjançant comunicació prèvia a les empreses associades que complixen els criteris establits, en cada moment, per la comunitat autònoma , no podent fer la vacunació de la població no inclosa en estos criteris.

Centres de vacunació

En este apartat pots consultar els centres que estan inclosos en el procés de vacunació per CC.AA. Important: només es vacunarà al col·lectiu que compte amb citació prèvia de l'empresa associada i compliu els criteris establits.

Hui dia no hi ha centres de FREMAP inclosos en el procés de vacunació de les CC.AA.