Treballadors

Contribuïm a millorar la salut en la teua empresa

Procurem l'excel·lència en la nostra gestió de les prestacions i en el tractament integral de la salut del treballador, amb una atenció pròxima, humanista i personalitzada, que responga a la confiança depositada pels nostres mutualistes i contribuïsca a l'ús eficient dels recursos.

Cobertures

Prestacions gestionades com Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social

Les prestacions són un conjunt de mesures que posa en funcionament la Seguretat Social per a preveure, reparar o superar determinades situacions d'infortuni o estats de necessitat concretes, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els patixen.

El nostre compromís és protegir a 4.700.068 treballadors, el 24,86% del Sistema de la Seguretat Social

Objectiu: L'atenció al treballador

Prestació d'un servici excel·lent

Equip FREMAP

Gestió: 1.326 persones

Prevenció: 148 persones

Metge-sanitari: 2.526 persones

Suport tècnic: 319 persones

Servicis Generals: 71 persones

4.390 professionals

Equipament i instal·lacions

208 Centres d'Atenció

4 Hospitals amb internament

4 Hospitals de dia

2 Hospitals Intermutuals

Lideratge

Compromís continu amb l'eficiència i satisfacció dels nostres mutualistes

  • Seguretat del Pacient

    La seguretat del pacient com compromís de qualitat assistencial.

  • Millora de l'experiència assistencial

    L'experiència del pacient com eix de la gestió sanitària.

Tot un equip al teu servici

Vídeo corporatiu de FREMAP a YouTube Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent