Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Verificació de documents (csv)

Este servici permet:

  • Validar la integritat i autenticitat dels documents emesos i firmats electrònicament en els sistemes informàtics de FREMAP.
  • Baixar una còpia del document firmat (recorda que un document firmat electrònicament només té validesa legal en format electrònic).
Per favor, introduïx a continuació el codi de verificació del document que desitges validar/baixar:

Codi segur de verificació (CSV)